Ga naar homepage
#caption
#caption
NVR > Adviescommissie > Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging van start

Op 19 september 2013 heeft de nieuwe Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging, kortweg B&B, van de NVR voor het eerst vergaderd. 

Op de foto ziet u de meeste leden van de commissie. V.l.n.r.: Stephanie Heinerman (Proeprocessenfonds Clara Wichmann), Anneke van Doorne Huiskes (VVAO), Lydia Ketting (VNVA), Anya Wiersma (FNV Vrouw), Marion Minis (VVAO en vertegenwoordiger van de NVR in de EWL), Ted Strop (YWCA), Dieny Scheffer (CDA Vrouwenberaad en voorzitter NVR), Tonny Filedt Kok (Unie van Soroptimisten en vertegenwoordiger van de NVR in de EWL) en Aleid van den Brink (Blijf Groep en vertegenwoordiger van de NVR in de Observatory on Violence against Women). 

Voorzitter van de commissie is Anneke van Doorne Huiskes. De commissie wordt ondersteund vanuit het NVR bureau door Lotte  Wouters. 

Niet op de foto staan de leden Charlotte van Dijk (FAM! Expertisecentrum), Evelien Fick (Women on the Web), Anke Vervoord (Vrouwen van Nu).

In de strategienota van de NVR die in de Algemene Vergadering in mei 2013 door de leden is vastgesteld, is de omvorming van de commissiestructuur van de NVR beschreven. Reeds eerder waren de adviescommissies, verdeeld naar de verschillende aandachtsvelden van de NVR, van 4 naar 2 teruggebracht. Verdere samenvoeging heeft nu z’n beslag gekregen in de oprichting van de Commissie B&B. 
Redenen voor de omvorming van de commissiestructuur zijn 
♦ het door elkaar lopen van de aandachtsvelden;
♦ de wens om beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging (papieren en mondelinge actie) en programma’s (projecten en uitvoering) te scheiden;
♦ en de mogelijkheid om de aangesloten organisaties beter te betrekken.

Met de huidige deelnemers bestaat de Commissie B&B uit specifieke deskundigen uit de achterban betrokken bij de aandachtsgebieden van de NVR. 

Meer informatie over de Commissie Beleidsbeïnvloeding & Belangenbehartiging >>

 

 |  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 24 september 2013 | Laatste bewerking: 21 december 2014
Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact