Ga naar homepage
#caption
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Pers > VIP-Ontbijt zet vrouwen aan de politieke tafel

Zeven onderwerpen zet het Vrouwenpodium tijdens het VIP Ontbijt met Tweede Kamerleden op de politieke agenda: kinderopvang, zorg, huiselijk geweld, arbeidsparticipatie, duurzaamheid, maatschappelijke participatie en armoedebestrijding. 

Vrouwenpodium 2010-2020 is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV en de LOM samenwerkingsverbanden. Doel is blijvende aandacht van de politiek voor onderwerpen die vooral voor vrouwen belangrijk zijn. Sinds de start in mei 2010 organiseert Vrouwenpodium hiertoe met enige regelmaat acties gericht op de Tweede Kamer.

VIP – Vrouwen Inspireren Politici
Aan de VIP-ontbijttafels, opgesteld In de wandelgangen van het Tweede Kamergebouw, vertellen ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van de organiserende organisaties hun verhalen uit de praktijk. Bijvoorbeeld hoe kinderopvang meer kan zijn dan alleen opvang tijdens de werktijden van de ouders. En dat vrouwen meer dan mannen worden getroffen door armoede. Dat bezuinigingen in de zorg slecht zijn voor de emancipatie van vrouwen omdat taken verschuiven naar de informele zorg en mantelzorg, die meestal door vrouwen wordt geleverd.

Aandacht blijven vragen
Vrouwenpodium 2010–2020 zal regelmatig bij de politieke partijen informeren naar de ontwikkelingen van de tijdens het ontbijt besproken onderwerpen. Wat is er gedaan aan de maatschappelijke participatie van migranten- en vluchtelingenvrouwen? En aan het terugdringen van huiselijk geweld door investering in preventie en opvang van slachtoffers? Wordt er gewerkt aan een levensfasebewust beleid om de arbeidsparticipatie van vrouwen van alle leeftijden te verhogen? 
Vrouwenpodium 2010-2020 ziet het als haar taak om de voortgang te blijven volgen in het voordeel van alle in Nederland wonende vrouwen.|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 16 januari 2013 | Laatste bewerking: 19 februari 2014
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact