Ga naar homepage
#caption
#caption
Pers > Wat valt er te kiezen voor vrouwen

Welke keuzes maken politieke partijen op voor vrouwen belangrijke thema’s? De Nederlandse Vrouwen Raad confronteert kamerleden van VVD, SP,  PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie tijdens het Flitscongres 2012 met stellingen over economische zelfstandigheid, de verdeling tussen arbeid en zorg, een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in invloedrijke posities, geweld tegen vrouwen en duurzame ontwikkeling. Deze voor vrouwen belangrijke thema’s komen in de huidige verkiezingsdebatten niet aan de orde.  
De Nederlandse Vrouwen Raad organiseert haar Flitscongres ter voorbereiding op de verkiezing op vrijdag 7 september. Als gasten verwachten wij Anouchka van Miltenburg van de VVD, Jetta Klijnsma van de PvdA, Mona Keijzer van het CDA, Nicole van Gemert van de SP,  Pia Dijkstra van D’66, Liesbeth van Tongeren van GroenLinks en Carla Dik van de Christen Unie.
 
Nederlandse vrouwen in gesprek met politiek
Elk thema wordt door een vertegenwoordiger van onze lidorganisaties geïntroduceerd. Tineke van de Kraan van de FNV Vrouwenbond, vraagt hoe belangrijk de partijen de financiële onafhankelijkheid van vrouwen vinden en wat de politiek kan doen om te bevorderen dat meer vrouwen voor hun eigen inkomen kunnen zorgen? Linda van Heeren van de Molukse Vrouwen Raad wil weten wat de partijen willen doen om de participatie van  vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te bevorderen? Anke Vervoord van Vrouwen van Nu stelt de vraag hoe vanuit de politiek de economie gestimuleerd kan worden tot het duurzamer en groener produceren en consumeren van producten?
Estée de Boer van het Inspraakorgaan Chinezen wil weten welke partijen bereid zijn om te pleiten voor een Nationaal Actieprogramma Huiselijk Geweld, welke partij de rol van vrouwen in conflictgebieden in de wereld wil versterken en hoe de politiek vrouwenhandel wil bestrijden.

Uitnodiging
De Nederlandse Vrouwen Raad nodigt u uit van harte uit voor haar Flitscongres 2012 ter voorbereiding op de parlementsverkiezing. Wij beginnen om 14.00 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer, Lange Poten 4, Den Haag. Het programma zal tot 16.30 uur duren. Na afloop bent u van harte welkom voor een borrel.  
 
 


|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 3 september 2012 | Laatste bewerking: 17 maart 2013
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact