Ga naar homepage
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
#caption
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Pers > Wat u ook stemt, kies een vrouw

De Nederlandse bevolking bestaat voor meer dan de helft uit vrouwen maar, in de Tweede Kamer zitten er minder dan de helft; om van het aantal vrouwen in het kabinet nog maar te zwijgen. De Nederlandse Vrouwen Raad roept daarom kiezers op om 12 september 2012 op een vrouw te stemmen. Want meer vrouwen in de Tweede Kamer is democratischer, effectiever en biedt meer kansen op een evenwichtig samengesteld kabinet.

Haar campagne - Kies een Vrouw - voert de Nederlandse Vrouwen Raad samen met de achterban van 50 lidorganisaties die bij elkaar circa één miljoen vrouwen in Nederland vertegenwoordigen. Samen willen we bereiken dat onze volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer straks minimaal voor de helft uit vrouwen bestaat.

Democratischer & Diverser
De campagne omvat de verspreiding van banners en stoppers met de oproep “Kies een Vrouw” en een website - www.kieseenvrouw.nl - met argumenten waarom een stem op een vrouw belangrijk is. Bijvoorbeeld omdat vrouwen de meerderheid van de bevolking vormen: “Alleen al uit democratisch oogpunt zou het daarom rechtvaardig zijn als onze volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer voor ruim de helft uit vrouwen bestaat”, aldus Dieny Scheffer, voorzitter van de NVR. Ten tweede functioneren divers samengestelde organisaties aantoonbaar beter. En tenslotte biedt een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de Tweede Kamer meer kansen op een evenwichtiger samengesteld kabinet. Immers regelmatig vormt het Kamerlidmaatschap de opmaat voor een ministerspost of een andere politieke functie.

Voorkeur voor een vrouw

Naast het verspreiden van de campagnebanner wijzen wij kiezers concreet op het fenomeen voorkeursstemmen. Met voldoende voorkeursstemnen op een vrouw die laag op de kandidatenlijst staat en uitgaande van de laatste peilingen daarom niet verzekerd is van een plek in de Kamer, kan zij alsnog in de Tweede Kamer komen.

Samen actie voeren
Naast de eigen lidorganisaties hebben wij met onze campagne ook andere (vrouwen-) organisaties benaderd en uitgeverijen van grote kranten. Wij gaan voor een grote bekendheid voor de oproep, zodat kiezers, ongeacht de politieke voorkeur, op een vrouw stemmen.|  Printversie |  Sitemap |  Vorige pagina
Geplaatst: 9 augustus 2012 | Laatste bewerking: 20 augustus 2012
Donaties
NVR
Lidorganisaties
Eerste vrouwen

Activiteiten
Projecten
Standpunten
Onderwerpen
Internationaal
Onze vrouw in NY

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact