Ga naar homepage
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
Zorg M/V
6 oktober 2016
Netwerk Vrouwen FNV organiseert bijeenkomst: Zij doet het zelf
Netwerk Vrouwen FNV organiseert op 6 oktober in Utrecht een inspirerende dag voor jezelf! De titel van deze dag is dan ook “Zij doet het zelf” Meer informatie...
8 oktober 2016
Vrouwenplatform Carree organiseert een motortoertocht voor vrouwen
Vrouwenplatform Carree organiseert zaterdag 08 oktober de Zij Wielen Toer’n motortocht/sponsortocht zodat zij nog meer meisjes en vrouwen kunnen voorthelpen. Meer informatie...
8 oktober 2016
VNVA Carrièreboost Symposium 'Dokter en meer...'
Op zaterdag 8 oktober vindt het vierde Carrièreboost Symposium plaats van de VNVA. Het thema is: nevenactiviteiten naast je werk als arts. Meer informatie...
8 oktober 2016
Thema-middag: Hart- en Vaatziekten. Herken een hartaanval bij vrouwen
Stichting vrouwenorganisatie Sarita en de Hindoe Ouderenbond (HOB) organiseren een themamiddag omtrent hart- en vaatziekten bij vrouwen. Meer informatie...
Prinsesjesdag van het Vrouwenpodium: ‘Op weg naar 100 jaar vrouwenkiesrecht’.
Op 12 september hebben zo’n 80 vrouwen, experts en ervaringsdeskundigen zich gebogen over de vraag waarom er weinig vrouwen in de politiek en besluitvormende functies zitten en hoe we dit kunnen veranderen. Meer informatie...
De AGORA jonge feministen hun eigen versie van de State of the Union
De jonge feministen van de AGORA zomerschool hebben samengewerkt en hun eigen versie geschreven van de State of the Union voor de Europese Unie. Meer informatie...
Brief tegen beëindiging dekking anticonceptie in Slovenië
Woensdag 14 september 2016 heeft de NVR een brief gestuurd naar de ministers van Slovenië waarin zij haar bezorgdheid uit over het beëindigen van de dekking van anticonceptie in Slovenië. Meer informatie...
NVR luidt de noodklok over aantal vrouwen in besluitvormende functies
De NVR luidt de noodklok! Na 7 jaren van geringe groei daalt het aantal vrouwen in raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. De NVR heeft daarop besloten een brief te sturen naar minister Bussemaker en minister Asscher met een oproep tot actie. Meer informatie...
Neergaande trend vrouwen in besluitvormende functies. Tijd voor positief geluid
Er is een neergaande trend in het aantal vrouwen in de raden van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. In dit bericht komt Mirella Visser aan het woord over bedrijven waar het wel goed gaat. Meer informatie...
Oproep aan lidorganisaties: Stuur NVR bijeenkomsten voor op website
De Nederlandse Vrouwen Raad is een koepelorganisatie en wil graag een platform zijn voor haar lidorganisaties. Daarom roept de NVR haar lidorganisaties op om hun bijeenkomsten, vacatures en dergelijken te delen en de NVR te volgen op sociale media. Meer informatie...

Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact