Ga naar homepage
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
Zorg M/V
28 juni 2016
Expertmeeting Huwelijkse gevangenschap in Nederland
Onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann organiseert met samenwerkingspartners op 28 juni een expertbijeenkomst over huwelijkse gevangenschap. Meer informatie...
29 juni 2016
Event in Brussel voor veiligheid en samenhang in Europa
WFWP en the global womens peace network organiseren een speciaal event op 29 juni over het betrekken van de maatschappij bij een veilig en samenhangend Europa. Meer informatie...
6 juli 2016
Uitnodiging politieke netwerkbijeenkomst in Roermond
Vrouwen maken het verschil in de politiek. Politiek is te leren. Kom naar de Politieke Netwerkbijeenkomst 6 juli in Roermond. Meer informatie...
Brief Tweede Kamer: Persoonsvolgende bekostiging in de geboortezorg
De NVR heeft samen met andere organisaties, waaronder onze lidorganisatie Proefprocessenfonds Clara Wichmann een brief ondertekend naar de Tweede Kamer over het voorstel om een integraal persoonsvolgend budget in te voeren in de geboortezorg. Meer informatie...
NVR stuurt vervolgbrief over het decriminaliseren prostitutie
De NVR heeft in een brief van 8 juni 2016 aan de Tweede Kamer nogmaals aangegeven dat zij achter het decriminaliseren van prostitutie staat. Meer informatie...
Verklaring reactie op brief minister OCW inzake studerende moeders
Verklaring Proefprocessenfonds Clara Wichmann, Vereniging Vrouw en Recht, FNV Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad, PILP-NJCM en Steunpunt Studerende Moeders op reactie minister Bussemaker inzake zwangere studenten en studerende moeders. Meer informatie...
De overheid haalt het streefcijfer van vrouwen in topfuncties
Bij de rijksoverheid is nu meer dan 31% van de topambtenaren vrouw. Ze halen daarmee het streefcijfer van 30% vrouwen in topfuncties. De doorstroming van vrouwen naar de top kan beter. Meer informatie...
Vrouwelijke werknemer wordt minder hoog gewaardeerd
Onderzoekers van de Cornelle University hebben onderzoek gedaan naar de gender pay gap, de loonkloof, en de reden waarom deze nog steeds zo groot is. Meer informatie...
Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA) eert een krachtige vrouw
Op 2 juni werd in het Rosarium te Amsterdam, door TAA de Maria Tesselsch├Ąde Prijs uitgereikt, een prijs voor voorbeeldvrouwen. Meer informatie...
Debat Veiligheidsraad over Vrouwen, Vrede en Veiligheid.
Op 2 juni 2016 hield de Veiligheidsraad een ministerieel niveau open debat in het kader van het thema "Vrouwen, vrede en veiligheid: Inspelend op mensenhandel in situaties van conflict-gerelateerd seksueel geweld". Meer informatie...
ACWW wereldconferentie 2016
In augustus vindt de 28e Associated Country Women of the World Triennial Conference plaats. Onze lidorganisaties koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK, Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en Vrouwen van Nu zijn hierbij aangesloten. Meer informatie...
Voortgang schaduwrapportage CEDAW
Nu de CEDAW Pre-sessie achter de rug is en CEDAW de List of Issues heeft gepubliceerd, is fase 2.0 van het schaduwrapportage proces aangebroken. Meer informatie...
Oproep voor vrouwelijke secretaris-generaal van de VN
Het is tijd dat een vrouw de nieuwe secretaris-generaal wordt van de VN. Meer informatie...
Algemene Ledenvergadering 21 mei 2016
Afgelopen zaterdag 21 mei was de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad. De NVR was te gast in Rotterdam in het gebouw van lidorganisatie Dona Daria. Meer informatie...
De Nederlandse Vrouwen Raad heeft drie nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 21 mei 2016 zijn er drie nieuwe bestuursleden benoemd. Meer informatie...
Na 10 jaar weg bij de NVR
Aansluitend aan de Algemene Vergadering van de NVR op 21 mei 2016, werd afscheid genomen van Lotte Wouters. Ruim tien jaar is zij als beleidsmedewerker actief geweest voor de NVR. Meer informatie...
Landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede wordt opgeheven
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVR van 21 mei 2016 maakte voorzitter Tiny Hannink bekend dat de landelijke organisatie Vrouwen voor Vrede per 31-12-2016 wordt opgeheven. Meer informatie...
Verslag 60e CSW door vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen
Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen heeft een verslag geschreven over haar ervaringen tijdens de CSW. De 60e CSW: een week vol inspiratie en informatie. Meer informatie...
De overeengekomen conclusies van CSW60
Van 14 tot en met 24 maart 2016 vond de 60e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. Meer informatie...
Vrouwen gaan iets meer uren werken als hun man werkloos wordt
Het onderzoek Werkloos toezien? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat over de gevolgen van de economische crisis op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Aanleiding voor het SCP-rapport was de verwachting dat de crisis zou leiden tot een andere taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Meer informatie...

Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact