Ga naar homepage
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
#caption6
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
27 februari 2017
Bestuursleden NVR gezocht!
De NVR zoekt 3 nieuwe Algemeen Bestuursleden met ervaring in subsidierelaties, communicatie en/of internationale zaken wegens het aflopen van de termijn van een drietal huidige bestuursleden. Meer informatie...
27 februari 2017
NVR zoekt voorzitter!
Vacature Voorzitter Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). De NVR zoekt een voorzitter van haar bestuur. De voorzitter van het bestuur van de NVR zit de vergaderingen voor, functioneert als boegbeeld van de NVR en stuurt de organisatie aan. Meer informatie...
2 maart 2017
Debat Rolpatronen in kinderboeken
Kom 2 maart naar het debat over rolpatronen in kinderboeken. In 2015 deed Vera Haket onderzoek naar rolpatronen in kinderboeken; die bleken voor een groot deel stereotype te zijn. Impliciet heeft dit invloed op meisjes en jongens en wat zij 'normaal' vinden. Meer informatie...
3 maart 2017
Vrouwenweek 2017. De kracht van samen.
Onze lidorganisatie Vrouwen van Nu organiseert een Vrouwenweek Event op 3 maart 2017 in Utrecht. Thema: De Kracht van Samen. Met wie doe jij 't. Meer informatie...
6 maart 2017
HEN bijeenkomst politieke participatie
Het Haags Emancipatie Netwerk (HEN) organiseert samen met ProDemos een informatiebijeenkomst over de verkiezingen in Den Haag. Meer informatie...
8 maart 2017
“Niet langer langs de hijlijn staan” - D66 bijeenkomst over vrouwen in de politiek
Op indernationale vrouwendag organiseert D66 de bijeenkomst: “Niet langer langs de hijlijn staan”, over vrouwen in de politiek en diversiteit in het zakenleven. Met als keynote speaker Mirella Visser, verbonden aan de NVR. Meer informatie...
8 maart 2017
Celebration of International Women’s Day 2017 Be Bold For Change
Onze lidorganisatie Women's Business Initiative International (WBII) organiseert op 8 maart internationale vrouwendag met als thema: "Be Bold for Change". Let op: voertaal is Engels. Meer informatie...
11 maart 2017
FNV Ladies Right Day
Op zaterdag 11 maart organiseert onze lidorganisatie FNV Vrouw FNV Ladies Right Day in het kader van internationale vrouwendag 8 maart. Save the date en zet de datum alvast in je agenda. Meer informatie...
18 maart 2017
Corrie Hermannprijs Symposium ‘Vrouw zijn maakt een verschil’
Op zaterdag 18 maart organiseert onze lidroganisatie VNVA een symbosium 'Vrouw zijn maakt het verschil' in Utrecht. Kom ook en geef je op. Meer informatie...
Huiselijk geweld nauwelijks in verkiezingsprogramma's
De NVR heeft samen met haar lidorganisatie Stichting Zijweg een persbericht verstuurd over de verkiezingsprogramma's waarin nauwelijks aandacht is voor huiselijk geweld, geweld tegen vrouwen / kinderen / ouderen. Het gebrek aan aandacht baart ons zorgen. Meer informatie...
VrouwenStemmen, Kies een vrouw
Op 15 maart 2017 mogen we weer naar de stembus. Kies een vrouw. Hier een handige toolkit met documenten en tips voor strategisch stemmen en het orgnaniseren van thema-avonden over dit onderwerp. Meer informatie...
Stem strategisch, kies een vrouw op een lagere positie
Wat is strategisch stemmen en hoe werkt het. Kies bij verkiezingen niet automatisch de 1e vrouw op de lijst, maar kies een vrouw die net buiten de boot dreigt te vallen. Meer informatie...
Briefing ter voorbereiding van de 61e CSW
Op 16 februari kwamen verschillende organisaties bij een op het ministerie van OCW voor de briefing ter voorbereiding van de 61e CSW: ‘Women’s Economic Empowerment in the Changing World of Work’. Jamila Aanzi, onze vrouwenvertegenwoordiger sprak daar de zaal toe. Meer informatie...
Persbericht VrouwenStemmen 2017 "Kies een Vrouw"
De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich ook met deze verkiezingen in voor een betere machtsbalans, een eerlijkere verdeling van vrouwen in besluitvormende functies en dus ook in de Tweede Kamer. Meer informatie...
Toolkit VrouwenStemmen (toevoegingen welkom)
De afgelopen weken heeft de Nederlandse Vrouwen Raad in samenwerking met vele organisaties gewerkt aan een toolkit voor de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart 2017. De toolkit is (nog) niet af, aanvullingen zijn welkom. Meer informatie...
Schrijf mee en verklein de gendergap op wikipedia
Schrijf of bewerk een artikel op Wikipedia, bijvoorbeeld over een vrouwelijke hoogleraar, politicus of activist. Zorg dat de gendergap op wikipedia wordt verkleint. Meer informatie...
Politieke sekswijzer. De stemwijzer over seksualiteit, gelijkheid en eigen keuzes
De NVR ondersteunt het initiatief van de gendersensitieve stemwijzer: de politieke stemwijzer, want seksualiteit, gelijkheid, eigen keuzes, het is allemaal politiek. Meer informatie...
VrouwenStemmen in de media
De NVR is met VrouwenStemmen in de media. Hier worden de mediaoptredens gebundeld in één overzicht. 15 maart zijn de verkiezingen, ga stemmen, stem strategisch en kies een vrouw! Kieseenvrouw.nl Meer informatie...
NVR liep mee in de Women's March 21 januari 2017
Samen met Wo=Men, Doetank PEER, Hollaback Nederland en Fem4all heeft de NVR de Women’s March in Den Haag georganiseerd. Deze mars stond in het teken van vrouwenrechten en gelijke rechten. De NVR loopt mee en organiseert mee omdat wij vinden dat Iedereen mee telt. Meer informatie...
Steefcijferwet m/v verlengd
Op 19 januari 2017 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ter verlenging van de zogenaamde ‘streefcijferwet’ als hamerstuk aangenomen, zonder discussie of debat. Meer informatie...
SuperPloumen richt fonds SHE DECIDES op
Op maandag 23 januari heeft de nieuwe Amerikaanse President Trump de Global Gag Rule opnieuw ingevoerd. Minister Ploumen heeft als tegenreactie het fonds She Dicides opgericht. De NVR steunt Ploumen. Meer informatie...
NVR in gesprek met voorzitter SER Mariette Hamer
In 2016 heeft de NVR werk gemaakt om een gesprek te krijgen met de SER. In dat gesprek pleitte de NVR bij Mariette Hamer voor een zetel in de SER voor vrouwenbelangen. Meer informatie...

Trefwoord:
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact
Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact