Ga naar homepage
Over de NVR
De Nieuwe Toekomst
Zorg M/V
25 mei 2016
Seminar Tijd om de krachten te bundelen!
BPW wil graag de krachten bundelen in een breed Nederlands platform om meer vrouwen in de top te krijgen en om te netwerken. Voor de aanzet daartoe organiseert BPW het seminar Tijd om de krachten te bundelen. Meer informatie...
30 mei 2016
Kom ook naar de eerste Haags Emancipatie Netwerk bijeenkomst (HEN)
Emancipatie is niet direct te meten. Het is niet voor iedereen duidelijk wat emancipatie nu precies inhoudt en waar men op moet letten bij het formuleren van beleid. Kortom, genoeg te bespreken en vooral om met elkaar te bespreken tijdens de eerste HEN bijeenkomst 30 mei 2016 van 17.00uur tot 20.00uur. Meer informatie...
31 mei 2016
Meld je aan voor de Agora Summer School
De European Womans Lobby (EWL) zoekt kandidaten die mee wilen doen aan hun tweede feministiesche zomer school van 7 tot 11 september 2016 in Brussel. Aanmelden voor 31 mei 2016. Meer informatie...
4 juni 2016
Workshopdag Empowerment St. Zijweg
Op zaterdag 4 juni organiseert Stichting Zijweg in Utrecht haar 10e E(mpowerment)-day. Het is een dag om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en op krachten te komen. Meer informatie...
8 juni 2016
EU-Expertmeeting
AGE Platform Europe en het Active80+ Consortium organiseren een EU-expertmeeting op 8 juni 2016 van 14.00 tot 18.00 uur in Den Haag. Oudere Vrouwen Netwerk - Nederland is betrokken bij dit project. Meer informatie...
8 juni 2016
Muziektheater Tot het komt...
Via de lidorganisatie Vouwenplatform Carree: Tot het komt. is een tragikomisch muziektheater over een vrouw van 50 die volledig de weg kwijt is als niemand haar liket. Meer informatie...
Campagne Behandel me als een dame
Onwetendheid over het vrouwenlichaam bedreigt levens. Daarom is Women Inc. de campagne Behandel me als een dame gestart, en roept iedereen op deze campagne te steunen. Meer informatie...
Vrouwen gaan iets meer uren werken als hun man werkloos wordt
Het onderzoek Werkloos toezien? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat over de gevolgen van de economische crisis op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Aanleiding voor het SCP-rapport was de verwachting dat de crisis zou leiden tot een andere taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Meer informatie...
Verslag 60e CSW door vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen
Vrouwenvertegenwoordiger Marije Cornelissen heeft een verslag geschreven over haar ervaringen tijdens de CSW. De 60e CSW: een week vol inspiratie en informatie. Meer informatie...
De overeengekomen conclusies van CSW60
Van 14 tot en met 24 maart 2016 vond de 60e zitting plaats van de Commission on the Status of Women (CSW). De belangrijkste uitkomst van de CSW zijn de overeengekomen conclusies, de Agreed Conclusions, over het thema van elk jaar. Meer informatie...
Verklaring AGE Platform Europe over leeftijdsdiscriminatie
Het AGE Platform Europe heeft een verklaring uitgebracht over Structural Ageism: leeftijdsdiscriminatie. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg 2016
Op 22 april ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijks overleg. Dit overleg staat in het teken van informatie-uitwisseling. Meer informatie...
Award voor De Nieuwe Toekomst Zeeland
Tijdens een feestelijk en inspirerend event op 21 april in de Burgerzaal van het oude Stadhuis in Middelburg werd een van de Zeeuwse Four Freedom Awards toegekend aan het project De Nieuwe Toekomst. Meer informatie...
Campagne Trouwen tegen je wil
Eind april is onder de titel Trouwen tegen je wil de landelijk campagne tegen huwelijksdwang en achterlating gestart. De campagne roept jongeren die met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen, op om erover te praten met iemand die ze vertrouwen of advies en hulp te vragen. Meer informatie...
Vrouwen van Nu waarschuwt voor Bisfenol A
Vrouwen van Nu waarschuwt voor het gebruik van Bisfenol A, een stof die wordt gebruikt in speelgoed, medische hulpmiddelen, verf, hard plastic verpakkingsmateriaal van voedsel en als coating aan de binnenkant van blikjes, en op deze manier in zeer kleine hoeveelheden in ons voedsel kan terechtkomen. Meer informatie...
Kamerbrief over uitkomsten CSW60
Minister Bussemakeer heeft de Tweede Kamer in een brief geinformeerd over de Nederlanse inzet tijdens de 60e sessie van de Commission on the Statius of Women die afgelopen maart in New York plaatsvond. Ook de uitkomsten van de CSW komen in de brief aan bod. Meer informatie...
NL versie Resolutie Sustainable Development Goals
De United Nations Regional Information Centre heeft een officieel goedgekeurde Nederlandstalige versie uitgebracht van de Resolutie over de Sustainable Development Goals. Meer informatie...
Het belang van SDG 5 voor lokale overheden
In de brochure Global Goals for Sustainable Development. Wat lokale overheden moeten weten, legt de VNG o.m. uit wat het belang voor lokale overheden is van SDG 5, Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes bereiken. Meer informatie...

Platform van en voor vrouwenorganisaties
Bereik circa 1 miljoen vrouwen. Voor gelijke rechten m/v en volwaardige participatie
Over de NVR
NVR in jaartallen
Bestuur
Adviescommissie
Deskundigenpool
Bureau
Samenwerking
Publikaties
Contributie
Contact